สนามประเภทคู่ที่ใช้ในกีฬาเทนนิส

สนามเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในกีฬาเทนนิส เนื่องจากต้องใช้สนามในการฝึกซ้อม ใช้ในการเล่น หรือใช้ในการแข่งขัน จึงทำให้ทุกสถานที่ที่มีกีฬาเทนนิสต้องมีสนามที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งวันนี้เราก็มีความรู้ที่เกี่ยวกับสนามมาฝากกกัน เป็นสนามที่ใช้ในกีฬาประเภทคู่ ประเภทนี้จะแตกต่างจากประเภทเดี่ยวคือเล่นข้างละสองคน จึงทำให้สนามที่ใช้แตกต่างกัน

สิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันและใช้ในการเล่นของนักกีฬาเทนนิส สนามที่ใช้นั่นต้องได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้จริง จึงทำให้มีความละเอียดในเรื่องของสนาม ซึ่งสนามประเภทคู่ที่ใช้ในกีฬาเทนนิสมีรายละเอียดดังนี้

  1. สนามมีความกว้าง 36 ฟุต ยาว 78 ฟุต
  2. เส้นข้างประเภทเดี่ยวอยู่ระหว่างเส้นเสิร์ฟทั้งสองเปลี่ยนไป เรียกว่า เส้นเสิร์ฟข้าง
  3. การเพิ่มเส้นข้างทั้งสอง ไม่มีผลกระทบต่อคอร์ทเสิร์ฟ เนื่องจากคอร์ทเสิร์ฟจะมีขนาดเท่าเดิม
  4. เส้นยาวทั้งสองข้าง เรียกว่า ซอก ขายยานอนหลับ

สนามแข่งขันประเภทคู่จะมีความแตกต่างจากสนามแข่งขันประเภทเดี่ยวอยู่ไม่มาก แต่สิ่งสำคัญคือสนามประเภทนี้มีความกว้างกว่า เนื่องจากข้างหนึ่งเล่นกันสองคน จึงทำให้สนามต้องกว้างกว่า เพื่อง่ายต่อการเล่น และสามารถรับลูกได้ง่ายขึ้น หากใครที่สนใจในเรื่องกีฬาชนิดนี้ ความรู้ที่เรานำมาฝากกันนี้ก็มีประโยชน์สามารถนับไปปรับใช้ และการเรียนรู้ในเรื่องสนาม เส้นใดเรียกว่าอะไรก็จะช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจในการเล่นและรู้จุดมากขึ้น